Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита (Тетраксим)